Systém Fibonacci na 3 tucty

Systém Fibonacci na 3 tucty je pokročilou modifikací starého dobrého výherního systému Fibonacci. Jméno původního systému bylo odvozeno od světoznámého matematika a jeho proslulé řady. Fibonacciho řada je utvořena řadou čísel, v níž je každé následující číslo utvořeno součtem dvou čísel předešlých. Fibonacciho řada proto vypadá takto: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 atd. atd.


Oblíbenost:       5 z 5

Výhody:

  • vyváženost systému
  • i při progresi velice pohodová hra
  • jisté výhry
  • velký prostor pro úpravy

Nevýhody:

  • nutnost zapisování číselné řady

Popis systému:

Za použití původního Fibonacciho systému se sází na barvy s tím, že čísla v řadě nám udávají, kolik máme vsadit. Hru zahajujeme vložením 1 žetonu, poté vsázíme opět 1 žeton, neboť před číslem 1 není žádné číslo (sčítáme tedy 0 + 1), dále vkládáme 2 žetony (1 + 1), poté 3 žetony, 8 žetonů, 13 žetonů atd. Jestliže vyhrajeme první sázku, řada se ruší a hra začíná nanovo. Jestliže však prohrajeme, začínáme se zapisováním zmiňované řady – poznamenáme si číslo 1, po další ztrátě se na konec řady připíšeme hodnotu, kterou jsme právě prohráli. Pokud vyhrajeme, odškrtneme si dvě poslední čísla řady (což je hodnota, kterou jsme právě vyhráli).

Fibonacciho systém na 3 tucty se původního systému odlišuje tím, že se při něm nesází na barvy, ale na tři tucty. Všechny tři tucty se přitom sází současně. Princip je podobný s principem sázení podle systému Labouchere na 2 tucty s tím rozdílem, že při něm hráči místo 1 řady zapisují hned 3 číselné řady současně – jedna řada náleží 1 tuctu. Tento systém je proto trošku náročnější na vstupní kapitál, díky čemuž jsou však výhry z něj naprosto jisté.

Ukázka z praxe

Začínáme hru se vstupním kapitálem 5000 žetonů. Vytyčili jsme si přesný cíl – dosáhnout čistého zisku 100 žetonů. Vkládáme po 1 žetonu na všechny 3 tucty a roztáčíme ruletu. Ta nám přinesla číslo 3, které náleží do prvního tuctu. Jelikož jsme na prvním tuctu dosáhli výhry, resetujeme zde sázky a řadu si zatím začínáme poznamenávat jenom u 2. a 3. tuctu. Průběh hry vkládáme pro lepší přehlednost také do tabulek:

TucetČíselná řada
1.
2.1
3.1
Náš celkový stav po tomto spinu: 5000 žetonů

Opět vkládáme po 1 žetonu na všechny 3 tucty a zahajujeme další hru. Ta nám přinesla číslo 0, proto připisujeme svou prohru do číselné řady všech tří tuctů. Číselné řady v tuto chvíli vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1
2.1-1
3.1-1
Náš celkový stav po tomto spinu: 4997 žetonů

Z námi poznamenaných řad vyplývá, že nyní vsadíme 1 žeton na první tucet a po 2 žetonech na zbylé dva tucty (1 +1). Zahajujeme další hru. Nyní se kulička usadila na čísle 23, které náleží druhému tuctu. Resetujeme tedy sázky na tomto tuctu a připisujeme hodnotu prohry u prvního a třetího tuctu. Číselné řady v jednotlivých tuctech teď proto vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1-1
2.
3.1-1-2
Náš celkový stav po tomto spinu: 4498 žetonů

Na první tucet vkládáme 2 žetony, na druhý tucet vkládáme 1 žeton a na třetí tucet vkládáme 3 žetony a roztočíme ruletu. Ta nám znovu přináší číslo 0, a proto si musíme poznamenat ztrátu u všech 3. tuctů. Po zapsání těchto hodnot budou řady vypadat takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2
2.1
3.1-1-2-3
Náš celkový stav po tomto spinu: 4992 žetonů

Z tabulky je patrné, že do další hry vložíme 3 žetony na první tucet, 1 žeton na druhý tucet a 5 žetonů na třetí tucet. Následně nám ruleta přináší číslo 20, které náleží do druhého tuctu. Proto resetujeme číselnou řadu tohoto tuctu a připisujeme hodnotu ztráty na prvním a třetím tuctu. Naše číselné řady po tomto spinu vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3
2.
3.1-1-2-3-5
Náš celkový stav po tomto spinu: 4986 žetonů

Z předešlé tabulky vyplývá, že nyní vložíme 5 žetonů na první tucet, 1 žeton na druhý tucet a 8 žetonů na třetí tucet. Poté zahajujeme další hru. Ta nám přináší číslo 27, které náleží do třetího tuctu. U řady, náležící tomuto tuctu, škrtáme poslední 2 čísla a u zbylých dvou tuctů připisujeme ztráty. Vzniknou nám tyto číselné řady:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5
2.1
3.1-1-2
Náš celkový stav po tomto spinu: 4996 žetonů

Sčítáme poslední dvě čísla našich číselných řad a dostáváme hodnotu dalších sázek. Nyní tedy vložíme na první tucet 8 žetonů, na druhý tucet 1 žeton a na třetí tucet 3 žetony. Následná hra nám přináší číslo 20, které náleží do druhého tuctu. Resetujeme sázky na druhém tuctu a připisujeme ztráty u zbylých dvou tuctů. Další vývoj číselných řad v tabulce:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5-8
2.
3.1-1-2-3
Náš celkový stav po tomto spinu: 4987 žetonů

V další hře sázíme 13 žetonů na první tucet, 1 žeton na druhý tucet a 5 žetonů na třetí tucet. Při následném roztočení rulety padlo číslo 29, které náleží třetímu tuctu. Tím pádem škrtáme poslední dvě čísla v řadě, náležící třetímu tuctu a připisujeme hodnoty ztrát do řady prvního a druhého tuctu:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5-8-13
2.1
3.1-1
Náš celkový stav po tomto spinu: 4985 žetonů

Vkládáme 21 žetonů na první tucet, 1 žeton na druhý tucet a 2 žetony na třetí tucet a zahajujeme další hru. Nyní bylo vytočeno číslo 0, a proto zapisujeme ztrátu do všech číselných řad:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5-8-13-21
2.1-1
3.1-1-2
Náš celkový stav po tomto spinu: 4961 žetonů

Z číselných řad nám vyplývá, že nyní vsázíme 34 žetonů na první tucet, 2 žetony na druhý tucet a 3 žetony na třetí tucet a zahajujeme hru. Kulička se nám usadila na čísle 11, které spadá do prvního tuctu. V řadě, která náleží prvnímu tuctu, proto škrtáme dvě naposledy zapsaná čísla, zatímco v řadách, náležících ostatním dvěma tuctům připisujeme hodnotu ztráty. Vývoj číselné řady po tomto spinu:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5-8
2.1-1-2
3.1-1-2-3
Náš celkový stav po tomto spinu: 5024 žetonů

V další hře vsadíme 13 žetonů na první tucet, 3 žetony na druhý tucet a 5 žetonů na třetí tucet a zahajujeme hru. Kulička si vybrala číslo 1, které náleží do prvního tuctu. Nyní si tedy škrtáme dvě poslední čísla v číselné řadě prvního tuctu a připisujeme si hodnotu ztráty u zbylých dvou tuctů. Proto řady nově vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3
2.1-1-2-3
3.1-1-2-3-5
Náš celkový stav po tomto spinu: 5042 žetonů

Z tabulky je patrné, že v nadcházející hře vsadíme po 5 žetonech na první a druhý tucet a 8 žetonů na třetí tucet. Poté zahajujeme další hru. Tentokrát nám padlo číslo 21, které náleží do tuctu číslo 2. Na druhém tuctu tedy škrtáme dvě poslední čísla řady, zatímco připisujeme hodnotu ztráty u prvního a třetího tuctu. Naše číselné řady momentálně vypadají přesně takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5
2.1-1
3.1-1-2-3-5-8
Náš celkový stav po tomto spinu: 5039 žetonů

V další hře vkládáme 8 žetonů na první tucet, 2 žetony na druhý tucet a celkem 13 žetonů na třetí tucet. Poté zahajujeme hru, která nám přináší číslo 5. Číslo 5 náleží do prvního tuctu, proto škrtáme dvě poslední čísla v řadě, která tomuto tuctu náleží a připisujeme hodnotu ztráty u druhého a třetího tuctu. Vývoj řad po tomto spinu:

TucetČíselná řada
1.1-1-2
2.1-1-2
3.1-1-2-3-5-8-13
Náš celkový stav po tomto spinu: 5040 žetonů

Sázíme 3 žetony na první tucet, 3 žetony na druhý tucet a 21 žetonů na třetí tucet a zahajujeme další hru. Ta nám přináší číslo 26, které náleží třetímu tuctu. Škrtáme čísla v číselné řadě, která mu náleží, a připisujeme hodnotu ztrát u zbylých dvou tuctů. Číselné řady po této hře vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3
2.1-1-2-3
3.1-1-2-3-5
Náš celkový stav po tomto spinu: 5076 žetonů

V následující hře vsázíme po 5 žetonech na první a druhý tucet a 8 žetonů na třetí tucet. Poté roztáčíme ruletu, která nám přináší číslo 22. Toto číslo náleží do druhého tuctu, takže škrtáme dvě poslední čísla jeho řady a připisujeme hodnotu ztráty u prvního a třetího tuctu:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5
2.1-1
3.1-1-2-3-5-8
Náš celkový stav po tomto spinu: 5073 žetonů

Z tabulky je patrné, že nyní vsázíme 8 žetonů na první tucet, 2 žetony na druhý tucet a 13 žetonů na třetí tucet. Následující hra nám přinesla číslo 36, které náleží do třetího tuctu. V řadě, která náleží třetímu tuctu, proto odškrtáváme dvě poslední čísla a ve zbylých dvou řadách přičítáme hodnotu ztráty. Teď tedy naše číselné řady vypadají takto:

TucetČíselná řada
1.1-1-2-3-5-8
2.1-1-2
3.1-1-2-3
Náš celkový stav po tomto spinu: 5089 žetonů

Sázíme 13 žetonů na první tucet, 3 žetony na druhý tucet a 5 žetonů na třetí tucet a zahajujeme další hru. Ta nám přináší číslo 2, které náleží do prvního tuctu. Nyní si již nic nepoznamenáváme, neboť jsme dosáhli stanoveného zisku 100 žetonů. Vyhráli jsme přesně 104 žetonů, a proto ukončujeme naši hru!

Naše čistá výhra: 104 žetonů

Hodnocení redakce

Fibonacci byl skvělý matematik, což dokazují i úspěšné výherní systémy, které vynalezl. Systém Fibonacci na 3 tucty je vyvážený a i při vyšší progresi nabízí pohodou hru, neboť vždy vydělává alespoň jeden tucet. Tato výherní strategie je navíc naprosto univerzální, díky čemuž se nabízí velký prostor pro různé úpravy a zlepšováky. Jedinou nevýhodou je nutnost neustálého zapisování aktuálních číselných řad. Na to si však hráči rádi rychle zvyknou – výhry jsou totiž zaručeny. Proto naše redakce tomuto systému uděluje nejvyšší hodnocení – 10/10.

Tip: Vyzkoušejte si strategii v casinu Tipsport zde