Ruletový systém rohová obrana

Systém Rohová obrana v sobě skrývá hned několik různých sázkových strategií a postupů. Svou povahou se řadí spíše mezi jisté systémy, které se snaží pokrýt plátno rozumným způsobem a vyhnout se vysoké progresi. Výtěžnost tohoto systému je tedy menší a k dosažení větších výdělků je potřeba více času a trpělivost.


Oblíbenost:       3 z 5

Výhody:

  • nízké vstupní náklady
  • velký prostor pro modifikace

Nevýhody:

  • složitější použití

Popis systému:

Systém Rohové obrany je určen pro všechny hráče nezávisle na jejich zkušenostech, nebo na výšce kapitálu. Vtip je v tom, že si sami můžete vybrat, kolik žetonů do hry budete chtít vsadit – 5, 9, 10, nebo i násobky těchto sázek. Podle povahy a výšce sázky dělíme systém Rohové obrany na několik druhů:

1. Rohová obrana pěti žetony

2. Rohová obrana devíti žetony

3. Rohová obrana deseti žetony

4. Rohová obrana deseti žetony – rozdělená

Každý druh Rohové obrany se liší výší sázek, rozdělení žetonů na plátně, ale také svou výtěžností. Jestliže se rozhodnete pro tento výherní systém, doporučujeme, abyste vyzkoušeli všechny jeho druhy a poté si vybrali ten, který vám nejvíce sedí. V naší redakci se totiž vedly dlouhé debaty o tom, který z těchto způsobů je nejlepší, ale k žádné jednotné odpovědi jsme se nedopracovali – někdo raději vyšší výhry rychleji, někdo raději nižší výhry úplně jistě.

1. ROHOVÁ OBRANA PĚTI ŽETONY

Při výherním systému Rohové obrany pěti žetony budeme sázet na jedno konkrétní číslo a jeho 4 rohy. Číslo můžeme vybrat z našich oblíbených čísel, nebo s přihlédnutím k teorii o pravděpodobnosti raději vsázet na nedávno vytočené číslo. V našem případě jsme si zvolili číslo 26, které padlo v předchozím kole, kdy jsme použili funkci free spin. Jestliže tedy chceme vsadit na číslo 26 podle systému Rohové obrany pěti žetony, položíme 1 žeton na číslo 26 a po 1 žetonu na tyto rohy: 22-23-25-26, 23-24-26-27, 25-26-28-29 a 26-27-29-30.

Můžete namítnout, že bychom mohli vsadit těchto 5 žetonů přímo na námi vybrané číslo. Tím bychom se však uchýlili k riskantní hře, při níž bychom sice mohli vyhrát 180 žetonů, jenže pravděpodobnost, že se tak stane je 1:37. Pokud se budeme držet sázkového vzorce Rohové obrany pěti žetony, potom je pravděpodobnost, že vyhrajeme 1:4, což je skutečně obrovský rozdíl. Kromě toho se výplatní poměr zase tolik nesnižuje. Žetony jsou totiž položeny tak, aby v případě výhry byl výplatní poměr minimálně 8:1. Tento výplatní poměr se však týká pouze vnějších čísel. Čím blíž ke středu našeho pokrytého pole bude výherní číslo náležet, tím vyšší výhru nakonec získáme. Vždy však budeme minimálně 4 žetony v plusu. Pro lepší přehlednost výher přikládáme tabulku:

Padne-li některé z číselVýpočet výplaty na tomto čísleČistý zisk
22, 24, 28, 308:1 (+1)4 žetony
23, 25, 27, 298:1 x 2 (+2)13 žetonů
26(35:1) + ((8:1) x 4) + 567 žetonů

1. Rohová obrana pěti žetony. Naše výhra: 67 žetonů

2. ROHOVÁ OBRANA DEVÍTI ŽETONY

Při výherním systému Rohové obrany devíti žetony opět sázíme na jedno z čísel, jeho 4 rohy a dále jeho 4 strany. Abychom se vyhnuli nepřehlednosti, znovu si zvolíme číslo 26. Položíme tedy 1 žeton na číslo 26, po 1 žetonu na rohy 22-23-25-26, 23-24-26-27, 25-26-28-29, 26-27-29-30 a 1 žeton na splity 23-26, 25-26, 26-27 a 26-29. Nakonec opět přikládáme tabulku možných výher:

Padne-li některé z číselVýpočet výplaty na tomto čísleČistý zisk
22, 24, 28, 308:1 (+1)0 žetonů
23, 25, 27, 29(17:1) + ((8:1) x 2) + 327 žetonů
26((17:1) x 4) + ((8:1) x 4) + 9135 žetonů

Z tabulky je patrné, že tímto způsobem sázení se systém Rohové obrany odchyluje od jistoty, ale zase sahá po vyšších výhrách.
 

2. Rohová obrana devíti žetony. Naše výhra: 135 žetonů

3. ROHOVÁ OBRANA DESETI ŽETONY

Při výherním systému Rohové obrany deseti žetony nebudeme již více zahušťovat prostor kolem jednoho námi zvoleného čísla, ale budeme vsázet na dvě čísla. Pro náš příklad zvolíme čísla 20 a 26. Vzájemná poloha těchto dvou čísel není náhodná – uchýlili jsme se k ní proto, abychom příznivě ovlivnili tzv. „mezi číslo“, což je v našem případě číslo 23. Jelikož tímto způsobem budou pokryty všechny jeho rohy, výtěžnost z tohoto pole bude vysoká.

Padne-li některé z číselVýpočet výplaty na tomto čísleČistý zisk
16, 18, 28, 308:1 (+1)-1 žeton
17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29((8:1) x2) + 26 žetonů
23((8:1) x 4) + 426 žetonů
20, 26(35:1) + ((8:1) x 4) + 567 žetonů

Pozn.: V tomto případě sice nedosáhneme tak vysokých výher jako v předchozím případě, ale z tabulky je patrné, že průměrnou výhru nám přinese celkem 9 čísel a nadprůměrný zisk hned 2 čísla.

3. Rohová obrana deseti žetony. Naše výhra: 67 žetonů

4. ROHOVÁ OBRANA DESETI ŽETONY – ROZDĚLENÁ

V tomto bodě si ukážeme, jak může posun sázených polí ovlivnit výsledný zisk. Budeme zde sázet stejný počet žetonů jako v předešlém případě, ale s jinými zvolenými čísly. Možnosti zisku zde budou podstatně nižší, na druhou stranu však dosáhneme největšího pokrytí plátna. Pokud tedy budete sahat po tomto výherním systému, apelujeme na to, abyste nejdříve dobře zvážili, kam své žetony pokládáte, promysleli, jaké jsou vaše priority. V našem případě jsme si jako centrální body zvolili čísla 20 a 29.

Padne-li některé z číselVýpočet výplaty na tomto čísleČistý zisk
16, 18, 22, 24, 25, 27, 31, 338:1 (+1)-1 žeton
17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32((8:1) x 2) + 26 žetonů
20, 29(35:1) + ((8:1) x 4) + 567 žetonů

4. Rohová obrana deseti žetony – rozdělená. Naše výhra: 67 žetonů

Závěrečné shrnutí

Systém Rohová obrana patří mezi profesionálními hráči k velice oblíbeným. Jeho kouzlo tkví ve velkém pokrytí plátna rulety, na něž však není potřeba vynaložit vysoký kapitál. Zisky mohou být při troše štěstí a umu přímo ohromující.

Při užití této strategie se můžete uchýlit k progresi. Její výše by se měla podřídit výši vašeho kapitálu a momentální dynamice hry. To znamená, že navyšování sázek nemusíme provádět pouze v případě prohry, ale stejně dobře se k ní můžeme uchýlit v případě výhry – jestliže máme důvod očekávat, že padne jedno z námi vsazených polí, měli bychom toho využít. Jedinou podmínkou progrese je, aby zůstala vyvážená. Nenásobte proto sázky pouze na některých polích, ale vždy zvedejte všechny sázky stejným poměrem. A zachována by samozřejmě měla být také sázená pole – hrát si s ruletou na kočku a myš je kontraproduktivní. Raději vyčkejte, až si k vám výhra dojde sama.

Hodnocení redakce

Výherní systém Rohová obrana je propracovaný a sklízí značné úspěchy. Jeho největší výhodou jsou nízké vstupní náklady a samozřejmě i obrovský prostor pro různé úpravy a vylepšení. Na začátku se sice tváří trošku složitě, ale jakmile mu hráč přijde na kloub, obvykle se do něj ponoří a během několika málo her z něj už dokáže vytěžit maximum. Naše redakce ho proto hodnotí 8/10.

Tip:
Vyzkoušejte si strategii zdarma v casinu Sazka Hry zde