Ruletový systém 3×63 a 6×63

Tento výherní systém vychází z principu systému Fibonacci na tři tucty, resp. Fibonacci na šest tuctů, který šikovně skombinoval s principem Systému 63. Je to propracovaný systém a tak buďte připraveni na pracné propočítávání každého dalšího sázkového kola. Za vynaloženou snahu však budete štědře odměněni.


Oblíbenost:       3 z 5

Výhody:

  • jisté výhry
  • žádné dramatické propady
  • místo pro zajímavé modifikace

Nevýhody:

  • složitější použití

Popis systému:

Hráč vsází podobně, jako u systému 63, to znamená, že žetony bude vkládat současně na dvojsloupce I+II, I+III a II+III, nebo na dvojtucty, tedy čísla 1-12 + 13-24, 1-12 + 25-26, 13-24 + 25-26, které však bude hrát odděleně – každé dvě zmiňované pole bereme jako samostatnou jednotku (zvlášť tedy sázíme na I+II sloupec, zvlášť na I+III sloupec a zvlášť II+III sloupec). Také není na škodu přistoupit na sázení obou variant současně – v takovém případě dochází v daném časovém rozmezí k vyšším výhrám.

Při hře se používá přátelská progrese, která vypadá takto: 1-3-9-27-81-243. Vtip je v tom, že tuto progresi obvykle ukončíme přibližně ve 3-4 kroku. Nestává se moc často, že by hráč zaznamenal více proherních spinů za sebou. Už během několika prvních her se přesvědčíte o tom, že tento systém je jistý, což může zavánět nudou. Pokud tedy hledáte nějaký adrenalin, sáhněte raději po ostřejším výherním systému, nebo si progresi dodatečně poupravte.Ukázka z praxe

Hru zahajujeme se vstupním kapitálem 5000 žetonů. Stanovili jsme si, že hru ukončíme při zisku 20 žetonů. Sázíme po 1 žetonu na dvojtucty 1-12 + 13-24, 1-12 + 25-26, 13-24 + 25-26. Abychom předešli dalším nesrovnalostem, vložíme každý náš krok do přehledné tabulky:

Poté co jsme umístili naše sázky, zahajujeme hru. Kulička se usadila na čísle 6, které náleží prvnímu tuctu. To znamená, že jsme vyhráli na polích I+II tucet a I+III tucet. Na nich tedy v následujícím kole nebudeme sázky zvedat. Prohrálo nám pouze pole II+III tucet, na němž hodnotu příští sázky zvedneme podle výše zmiňované progrese na 3 žetony. Další sázkové kolo proto bude vypadat takto:

V dalším spinu bylo vytočeno číslo 29, které náleží 3 tuctu, což znamená, že přicházíme o sázku na poli I+II tucet a vyhráváme na polích I+III a II+III. Na prvním zmiňovaném poli proto zvyšujeme hodnotu sázky na 3 žetony a na zbylých dvou polích se držíme původní sázky 1 žeton:

Následující spin nám přinesl číslo 13, které náleží druhému tuctu. Proto vyhrávají sázky umístěné na poli I+II a II+III a prohrává sázka na poli I+III. Na výherních polích tedy snižujeme sázky na 1 žeton a na proherním poli zvyšujeme sázku na 3 žetony/tucet. Tento postup je vidět v tabulce:

Znovu roztáčíme ruletu a kulička se usazuje na čísle 30, které patří do třetího tuctu, takže prohrávají naše sázky na poli I+II a vyhrávají sázky na polích I+III a II+III. Opět proto podle výše zmiňovaného sázkového vzorce zvedneme sázky na proherním poli na 3 žetony a resetujeme sázky na zbylých dvou (výherních) polích. Naše sázky teď budou vypadat takto:

V dalším spinu nám ruleta přinesla číslo 23, které se nachází ve druhém tuctu. Jelikož nám vyhráli sázky na poli I+II a na poli II+III a prohráli sázky na poli II+III, hodnota našeho dalšího vkladu do hry bude 1 žeton na pole I+II, 3 žetony na pole I+III a 1 žeton na pole II+III. Umístění sázek v tabulce:

Jako další nám ruletou bylo přisouzeno číslo 15, které najdeme v druhém tuctu. Vsázíme proto po 1 žetonu na pole I+II a II+III a na poli I+III zvyšujeme sázku na 9 žetonů/tucet:

Další přichází číslo 12. Toto číslo náleží do prvního tuctu, proto vyhráváme sázky na polích I+II a I+III, kde současně resetujeme výši sázek na 1 žeton a dále prohráváme sázky na poli II+III, kde se uchylujeme k progresi a nyní budeme vsázet po 3 žetonech na tucet. Přenesme si tento údaj opět do přehledné tabulky:

Po zahájení další hry nám padá číslo 11, které náleží k prvnímu tuctu. Vyhráli jsme sázky na poli I+II a na poli I+III, kde resetujeme výši hodnoty naší nadcházející sázky na 1 žeton a současně jsme prohráli na poli II+III, kde naopak zvyšujeme hodnotu sázky podle dané progrese a nyní zde proto budeme sázet již 9 žetonů na oba tucty. Postup nadcházejícího sázkového kola v tabulce:

Následný spin přinesl číslo 0. To znamená, že zvedneme všechny naše sázky podle dané progrese – vložíme po 3 žetonech na pole I+II a na pole I+III a po 27 žetonech na pole II+III. Další průběh hry v tabulce:

Jako další bylo vytočeno číslo 28, které spadá do třetího tuctu. Přicházíme o sázky na poli I+II tucet, kde zvedáme hodnotu sázky pro další hru. Současně vyhráváme na poli I+III a na poli II+III, kde resetujeme sázky na počáteční hodnotu. Na tyto pole tedy v další hře vložíme po 1 žetonu/tucet:

Následně nám přišlo číslo 29, které patří do třetího tuctu, takže resetujeme sázky na polích I+III a II+III, kde napříště vsadíme po 1 žetonu a dále zvýšíme sázky na poli I+II. Zde proto umístíme 27 žetonů na každý tucet:

V další hře nám padlo číslo 16, které náleží druhému tuctu. Tím pádem nám vyhrávají všechny sázky na poli I+II a II+III a prohrávají sázky na poli I+III. Jelikož jsme dosáhli požadovaného profitu, výhry 20 žetonů, ukončujeme hru. Na našem hráčském účtu je nyní 5020 žetonů.

Naše čistá výhra: 20 žetonů

Kdybychom chtěli hrát výherní Systém 63 na 3 tuctech (tedy 6×63), budeme kromě tuctů vsázet současně i na sloupce. Vzorec sázení je naprosto stejný, hra se odlišuje pouze rychlostí a výškou dosažených výher. Tento systém je sice o poznání složitější, ale jakmile do něj vklouznete, okamžitě se vám zautomatizuje a už pro vás nebude ani zdaleka náročný. Chce to pouze trochu praxe.

Hodnocení redakce

Správný výpočet a umístění sázek podle výherního systému 3×63 sice může být trošku složitější, ale s trochou praxe přejde rychle do krve. Kromě toho hráči budou za vynaložené úsilí náležitě odměněni – jistými výhrami a pohodovou hrou. Velice pozitivně hodnotíme i fakt, že jde o pružný vzorec, který umožňuje vytvoření spousty modifikací. Proto mu naše redakce uděluje rovných 10/10.