Poker pravidla a přehled

Přemýšlíte o tom, že se stanete pokerovým hráčem, ale neznáte pravidla? S naším stručným a přehledným popisem pravidel pochopí principy pokeru i úplní začátečníci.

Poker patří mezi nejoblíbenější hazardní hry. Už několik let je velmi populární také v České republice.
Základ pokeru je jednoduchý. Hráči vsázejí na hodnotu karet, které drží v ruce. Jejich cílem je pak snaha vybudovat co nejsilnější kombinaci karet, k tomu využívají nejrůznějších strategií. Vítězem se stává hráč, který po odkrytí všech karet drží karetní kombinaci s nejvyšší hodnotou.

Nejčastěji se hraje s takzvanými francouzskými kartami s 52 listy – srdce, káry, kříže a piky. Poker mohou hrát minimálně dva hráči, nejvíce pak deset hráčů.

Obecná pravidla pokeru:

Z původní varianty pokeru se postupně vyvíjely další a další formy. Nejen v České republice se největší popularitě těší Texas Hold’em. Právě na tomto typu si pravidla pokeru představíme.

Hraje se vždy po směru hodinových ručiček. Hráč, který v daném kole rozdává karty, se nazývá dealer. Ještě před samotným rozdáním vloží určití hráči do banku povinné sázky – blindy. Při rozdávání karet se rozdávající pokaždé řídí pravidly dané varianty hry. Pokud jde o Texas Hold’em poker, každý z hráčů dostane dvě karty, jejich hodnota je přitom soupeřům neznámá – hole cards. Následně je na hrací stůl vyloženo pět karet, které jsou naopak odkryté a vidí je tak všichni hráči – community cards.

Přehled základních herních postupů v pokeru:

Každý hráč si prohlédne karty, které mu byly rozdány. Následně se mu nabízí několik možností, jak se ohledně sázení zachovat.

Check (pauza) – pokud v aktuálním kole ještě nepadla žádná sázka, hráč může zahlásit check a nesázet. Na řadu tak přichází soupeř po směru hodinových ručiček. Hráč tímto rozhodnutím neztrácí nárok na výhru banku, ale přichází pouze příležitost učinit sázku.

Bet (sázka) – pokud nepadla v aktuálním kole dosud žádná sázka, hráč má možnost zahlásit bet a sázku učinit. Když se tak rozhodne, vedle sedící hráč (a následně všichni další hráči) mohou složit karty (fold), předchozí sázku zvýšit (raise), případně sázku dorovnat (call).

Fold (složení) – když se hráč uchýlí k tomu, že složení karty, ztrácí tím nárok na získání banku a na výhru. V rámci aktuální hry navíc nemůže učinit sázku.

Call (dorovnání) – pokud některý z hráčů v daném kole učinil sázku, následující hráč ji může dorovnat zahlášením slova „call“. Sázku učiněnou soupeřem (soupeři) musí ale dorovnat na stejnou hodnotu.

Raise (navýšení) – když některý ze soupeřů v právě hraném kole už učinil sázku, hráč, který je na řadě, ji může navýšit. Sázku musí dorovnat a následně ji ještě navýšit. Aby si všichni další hráči udrželi šanci na zisk banku, musejí tuto sázku dál dorovnávat, nebo navýšit předchozí navýšení sázky (re-raise).

Takto se pokračuje až do okamžiku, dokud poslední hráč nedorovná, případně než všichni, až na jediného hráče, nesloží karty. Na konci každé hry hráči vyloží svoje karty a bank vyhrává hráč s nejlepší kombinací karet. Pokud zbyl ve hře pouze jediný hráč, vyhrává i bez ohledu na hodnotu svých karet. S výjimkou drobných odchylek platí tato pravidla ve všech typech a variantách pokeru.